Přednášející

Na workshopu se můžete těšit na přednášky expertů z praxe, kteří se s Vámi podělí o své zkušenosti.

Julienne Bušić

Julienne Bušić se narodila v Oregonu v USA a aktivně propagovala porušování lidských práv v bývalé Jugoslávii.
V roce 1976 unesla spolu se svým manželem a dalšími třemi únosci let TWA 355 na lince z New Yorku do Chicaga, s cílem dosáhnout celosvětové medializace chorvatské nezávislosti a nesouhlasu s jugoslávskou diktaturou. Po uplynutí trestu odnětí svobody získala post poradkyně prezidenta Chorvatské republiky a nyní je významným zastáncem lidských práv

Karel Lehmert, Ph.D.

Karel Lehmert začal školit prevenci před bioterorismem a agroterorismem v roce 2002. Později se podílel na vývoji kurikula prevence bioterorismu pro INTERPOL a pracoval v jejich jednotce zabývající se prevencí bioterorismu jako vědecký expert. Také pracuje jako konzultant pro vládní a obchodní subjekty.

Iana Nikolaenko

Yana absolvovala doktorské studium na univerzitě v Petrohradu, obor speciální psychologie. Zabývá se studiem povahy a abnormalit lidského chování za využití Vibraimage technologií, diagnostikou hraničních stavů člověka jako kybernetického systému s mnoha proměnnými. Autorka více než 40 odborných publikací a 3 vědeckých monografií. V současné době působí jako hlavní psycholog ve společnosti Elsys Corp. (Petrohrad, Ruská federace).

Ing. Jana Podolková

Od roku 2001 působí v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Významné zkušenosti získala jako ministerský rada v oddělení ochrany civilního letectví na Ministerstvu dopravy. Současně se účastnila mezinárodních jednání a pracovních skupin Evropské komise, ECAC, ICAO a IATA. V současné době působí jako AVSEC školitel, odborný konzultant a ICAO Aviation Security instruktor.

Richard Kubelka

V civilním letectví aktivně od devadesátých let. Zkušenosti získal zejména při práci pro Fischer Air (palubní průvodčí a security officer). Od roku 2005 se věnuje lektorské činnosti a specializuje se na problematiku In-Flight Security.
Je certifikovaným školitelem v ČR a na Slovensku. V současnosti zastává post Security Managera a vedoucího výcviku pro společnost CATC.

Mgr. Bohdan Koverdynský

Bezpečnostní profesionál s rozsáhlými zkušenostmi z analytických, poradenských, diplomatických, regulačních a manažerských pozic v oblasti bezpečnosti letectví, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informací, řešení mimořádných situací a mezinárodních vztahů. Scénárista a producent několika vzdělávacích filmů. Autor knih a článků vztahujících se k bezpečnosti civilního  letectví.

Martina Lehen Benková

Martina Lehen Benková se začala věnovat oblasti security od roku 2005. Po úspěšném absolvování školení pro palubní průvodčí také získala certifikaci ICAO a akreditaci Ministerstva dopravy Slovenské republiky jako instruktorka security a certifikát managementu ICAO AVSEC Professional. V současné době provádí security školení pro různé poskytovatele leteckých služeb včetně letišť na Slovensku.

Nicoletta Hamplová

Nicoleta Hamplová se specializuje na léčbu drogově závislých a věnuje se výzkumu tématu nedobrovolného mikrodávkování. Zkušenosti získala mj. na pozici forenzního technika a v současné době se podílí na grantech k vývoji terapeutického systému pro psychosociální pomoc lidem zasažených narkotickými látkami.

Mgr. Roman Štědrý

Roman Štědrý získal 20 leté zkušenosti ve specializovaných útvarech Ministerstva vnitra České republiky. Je dlouholetým instruktorem sebeobrany a bojových umění zaměřených na taktická řešení, chování a výcvik v kritických situacích.

Mgr. Kamil Polák

Kamil Polák získal 20 leté zkušenosti ve specializovaných útvarech Ministerstva obrany České republiky. Působí jako odborný konzultant v oblasti zvyšování psychické odolnosti pro příslušníky ozbrojených složek, atletické reprezentanty České republiky, účastníky Mistrovství světa a Olympijských her. Rovněž je ve vedení projektu zaměřeném na speciální  výcviky pro zvýšení fyzické odolnosti a výkonnosti.

Martin Röhrich